فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
APC15 ساعت
BTT110 ساعت
PUT53 ساعت
CLR0.18 ساعت
CHEESE110 ساعت
CREX0.000016 ساعت
BKC15 ساعت
STPX112 ساعت
DATP107 ساعت
KYF17 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ کل
12.08.2020 09:42:33GeoveliKYF1
12.08.2020 09:42:32InexpensiveMiddle16APC1
12.08.2020 09:42:31AlcoholicButter35PUT5
12.08.2020 09:42:31KrezerBTT1
12.08.2020 09:42:31NarrowProduce49KYF1
12.08.2020 09:42:30EtherealBall47DATP10
12.08.2020 09:42:30PlantCrime95PUT5
12.08.2020 09:42:29TickOwner64DATP10
12.08.2020 09:42:26SynonymousSuit16KYF1
12.08.2020 09:42:26ZealousString13APC1

ایجاد فاست