فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
SBTC0.011 ساعت
BTT110 ساعت
FUND17 ساعت
CHEESE110 ساعت
FREE7008 ساعت
DATP157 ساعت
XLA18 ساعت
PUT16 ساعت
CREX0.000016 ساعت
BTCZ112 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ کل
24.11.2020 23:48:53DearWound42BTT1
24.11.2020 23:48:53MedicalBomb60SBTC0.01
24.11.2020 23:48:52ImpossibleSurprise43BTCZ1
24.11.2020 23:48:51BriefImpulse83XLA1
24.11.2020 23:48:50EquableSugar74CREX0.00001
24.11.2020 23:48:49SweetPush63FREE700
24.11.2020 23:48:48LittleRoom66FUND1
24.11.2020 23:48:48FewZephyr14FREE700
24.11.2020 23:48:47BriefImpulse83FREE700
24.11.2020 23:48:45PushyDecision86CHEESE1