فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
EVEO13703 ساعت
FTC0.11 روز
BTT19 ساعت
CRP11 روز
VDL0.11 روز
POP15 ساعت
STPX17 ساعت
CREX0.000016 ساعت
KING0.11 روز
KUBO14 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ کل
10.12.2019 00:08:44WistfulDiscovery80INNBCL1888
10.12.2019 00:08:41MuddledServant12POP1
10.12.2019 00:08:41LumpyHot91POP1
10.12.2019 00:08:40MammothTramp93BTT1
10.12.2019 00:08:39UnaccountableGate76FTC0.1
10.12.2019 00:08:38LongingLimit25SDGO2
10.12.2019 00:08:36UnhealthyProcess55BTT1
10.12.2019 00:08:35WarmFlight48XLA1
10.12.2019 00:08:34RampantBag22POP1
10.12.2019 00:08:34OverwroughtReligion81INNBCL1888

ایجاد فاست