فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
BTT17 ساعت
GCH1508 ساعت
CRP11 روز
HNDC51 ساعت
BAZZ12 ساعت
JUMP0.11 روز
CREX0.000011 روز
QWC303 ساعت
ANY11 روز
ITL204 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ
16.06.2019 03:12:48MaterialisticTest30QWC30
16.06.2019 03:12:47PlausibleChalk85HNDC5
16.06.2019 03:12:46FaithfulSon50QWC30
16.06.2019 03:12:46DidacticGirl88HNDC5
16.06.2019 03:12:46PurringToothpaste52BTT1
16.06.2019 03:12:46PleasantToys78FREE2
16.06.2019 03:12:45GrumpyReligion37FREE2
16.06.2019 03:12:44AliceAngelBTT1
16.06.2019 03:12:43AlluringDiscussion43BTT1
16.06.2019 03:12:39AdaptableBreakfast16BTT1

ایجاد فاست