فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
MEC0.331 روز
BTT110 ساعت
FREE8005 ساعت
MICRO1007 ساعت
BTCZ112 ساعت
CREX0.000016 ساعت
CHEESE110 ساعت
STPX112 ساعت
DATP107 ساعت
BKC15 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ کل
04.06.2020 21:46:49krzenq18MEC0.33
04.06.2020 21:46:48NineJeans67MEC0.33
04.06.2020 21:46:48FalseCause13FREE800
04.06.2020 21:46:48HarmoniousProperty47BTCZ1
04.06.2020 21:46:47WonderfulMap11MEC0.33
04.06.2020 21:46:46MaterialCamp26MEC0.33
04.06.2020 21:46:46CalmDrawer54BTCZ1
04.06.2020 21:46:46IncompetentZephyr47BTT1
04.06.2020 21:46:44ToothsomeInterest61MICRO100
04.06.2020 21:46:44CharmingAnt21MEC0.33

ایجاد فاست