فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
FREE20003 ساعت
BTT19 ساعت
HNDC51 ساعت
XLN110 ساعت
POP15 ساعت
BTCZ15 ساعت
CREX0.000016 ساعت
SHND1210 روز
KUBO24 ساعت
INNBCL20004 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمجموع
19.10.2019 00:09:40FilthyJeans99BTT1
19.10.2019 00:09:37FranticBelieve32BTT1
19.10.2019 00:09:36GreatZephyr41SHND12
19.10.2019 00:09:35MZCHNDC5
19.10.2019 00:09:34SwankyCrush14HNDC5
19.10.2019 00:09:34FilthyJeans99FREE2000
19.10.2019 00:09:34WickedCause98CREX0.00001
19.10.2019 00:09:33NastyRecess55CREX0.00001
19.10.2019 00:09:26ClammyPrint25INNBCL2000
19.10.2019 00:09:26NastyRecess55BTCZ1

ایجاد فاست