فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
HNDC51 ساعت
BTT19 ساعت
CRP11 روز
EVEO3737.373737373737 min.
POP15 ساعت
FREE7004 ساعت
XLA14 ساعت
STPX17 ساعت
MICRO1005 ساعت
TKTS10010 ساعت
تاریخ و زماننام سکهمبلغ کل
18.01.2020 03:58:20TacitLawyer49FREE700
18.01.2020 03:58:19DJGerryMKPOP1
18.01.2020 03:58:18BouncyHaircut26MICRO100
18.01.2020 03:58:18SpecialGlue46XLA1
18.01.2020 03:58:18RebelPosition77MICRO100
18.01.2020 03:58:17EtherealFeet39MICRO100
18.01.2020 03:58:16PoliteHead65TKTS100
18.01.2020 03:58:15ChillyUnderwear58XLA1
18.01.2020 03:58:13SpecialGlue46FREE700
18.01.2020 03:58:12RighteousTouch66HNDC5

ایجاد فاست