فاست CREX24 اجازه می دهد مشتریان ثبت نام کرده رمز ارزپایه به صورت رایگان دریافت کنند. یک فاصله زمانی و محدودیت پرداخت برای هر ارز موجود وجود دارد.

هنگامی که دکمه "دریافت" در دسترس است، کلیک کنید. ارز رمزپایه به حساب معاملاتی شما افزوده خواهد شد.

سکهمبلغ پرداختیدورهگرفتن
HNDC51 ساعت
BTT19 ساعت
EVEO3737.373737373737 min.
CRP11 روز
POP15 ساعت
MICRO1005 ساعت
FREE7005 ساعت
STPX17 ساعت
CREX0.000016 ساعت
SDGO33.3333333333 min.
تاریخ و زماننام سکهمبلغ کل
27.02.2020 21:16:34PoliticalPaint99CREX0.00001
27.02.2020 21:16:31IllustriousImpulse55ENTS10
27.02.2020 21:16:30FascinatedGroup12SDGO2
27.02.2020 21:16:30PowerfulNumber78BTT1
27.02.2020 21:16:29RemarkableSmash47CREX0.00001
27.02.2020 21:16:29crypto05MICRO100
27.02.2020 21:16:28RusticBand26ENTS10
27.02.2020 21:16:28LyingTeeth15POP1
27.02.2020 21:16:27LeanPump96DATP10
27.02.2020 21:16:27WideEyedQuiver85HNDC5

ایجاد فاست