مسدود

ارتفاع:
33852935
هش:
0000000002048e07e3d016400c9814c07b23a7a9f7d6411659cd62b66e963383
مسدود کردن زمان ایجاد (UTC):
۱۹.۰۹.۲۰۲۱ ۱۷:۲۹:۲۷
ماینر:
اندازه بلوک:
25 446 bytes
وضعیت:
تایید شده2 204 861 تاییدیه ها
SR های تأیید شده:
19
تعداد تراکنش ها:
84
تعداد مبادلات:
77
هزینه انرژی:
748 536
ظرفیت پهنای باند:
29 204
پاداش بلاک:
16 TRX
درهم ساز (هش) پرنت بلاک:
0000000002048e061bf837939f17f95495fce97fb9042099eb9dbe6172af6289
شماره نسخه:
22
ریشه مرکل:
DLtz1dqad629Mtsf4E5ehNtNndxYUfbBCJDg2wQXMUzzvQ4DM

SR های تأیید شدهما از کوکی ها برای بهبود قابلیت استفاده از وب سایت خود و تجزیه و تحلیل ترافیک، همچنین برای اهداف امنیتی و بازاریابی استفاده می کنیم. درباره استفاده از کوکی‌ها بیشتر بیاموزید.