Bitcoin


اطلاعات بلاکچین
ارتفاع بلاک
TPS (24 ساعت)
2.86 tx/s
میزان هاش
103.8 Eh/s
زمان متوسط ​​استخراج بلاک
9.94 min
مجموع تراکنش ها
660 575 612
تراکنش های در انتظار
دشواری
14.5 Th
داده های بازار
حجم (24 ساعت)
74 048 672 480 $
قیمت
40 839.88 $
درپوش بازار
766 865 996 964.25 $
حجم (24 ساعت)
1 813 146 BTC
گردش
18 777 381.25
حداکثر عرضه
21 000 000

بلاک ها
تراکنش ها
آدرس ها