ZZC wallets are currently under maintenance and you are unable to make a deposit or withdraw money. Thank you for your patience.

ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

ZZC/BTC: خرید یا فروش Zozo برای Bitcoin

سفارش ها ZZC/BTC

خرید ZZC
مجموع: 0.005358 BTC
فروش ZZC
مجموع: 10131.06493506 ZZC
مبلغ ZZC
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ ZZC

خرید ZZC

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00001999 ฿
ZZC
฿ در هر 1
฿

فروش ZZC

مانده حساب 0.00000000 ZZC
بهترین پیشنهاد 0.00001003 ฿
ZZC
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله ZZC/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار ZZC/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد