ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

YTN/BTC: خرید یا فروش Yenten برای Bitcoin

سفارش ها YTN/BTC

خرید YTN
مجموع: 0.0411 BTC
فروش YTN
مجموع: 164391.93067933 YTN
مبلغ YTN
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ YTN

خرید YTN

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000055 ฿
YTN
฿ در هر 1
฿

فروش YTN

مانده حساب 0.00000000 YTN
بهترین پیشنهاد 0.00000047 ฿
YTN
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله YTN/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار YTN/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد