ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

XTR/BTC: خرید یا فروش Xatra برای Bitcoin

سفارش ها XTR/BTC

خرید XTR
مجموع: 0.0102 BTC
فروش XTR
مجموع: 39578.006993 XTR
مبلغ XTR
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ XTR

خرید XTR

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000119 ฿
XTR
฿ در هر 1
฿

فروش XTR

مانده حساب 0.00000000 XTR
بهترین پیشنهاد 0.00000100 ฿
XTR
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله XTR/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار XTR/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد