ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

XTM/BTC: خرید یا فروش Genatum برای Bitcoin

سفارش ها XTM/BTC

خرید XTM
مجموع: 0 BTC
فروش XTM
مجموع: 8911896.65138674 XTM
مبلغ XTM
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ XTM

خرید XTM

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000001 ฿
XTM
฿ در هر 1
฿

فروش XTM

مانده حساب 0.00000000 XTM
  
XTM
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله XTM/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار XTM/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد