ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

XPTX/BTC: خرید یا فروش Platinum Bar برای Bitcoin

سفارش ها XPTX/BTC

خرید XPTX
مجموع: 0.007727 BTC
فروش XPTX
مجموع: 866.56 XPTX
مبلغ XPTX
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ XPTX

خرید XPTX

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00004999 ฿
XPTX
฿ در هر 1
฿

فروش XPTX

مانده حساب 0.00000000 XPTX
بهترین پیشنهاد 0.00004000 ฿
XPTX
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله XPTX/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار XPTX/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد