XMV wallets are currently under maintenance and you are unable to make a deposit or withdraw money. Thank you for your patience.

ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

XMV/BTC: خرید یا فروش MoneroV برای Bitcoin

سفارش ها XMV/BTC

خرید XMV
مجموع: 0.0210 BTC
فروش XMV
مجموع: 3189.0496039 XMV
مبلغ XMV
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ XMV

خرید XMV

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00002998 ฿
XMV
฿ در هر 1
฿

فروش XMV

مانده حساب 0.00000000 XMV
بهترین پیشنهاد 0.00001201 ฿
XMV
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله XMV/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار XMV/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد