ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

XMN/BTC: خرید یا فروش Motion برای Bitcoin

سفارش ها XMN/BTC

خرید XMN
مجموع: 0.0205 BTC
فروش XMN
مجموع: 4673.09860227 XMN
مبلغ XMN
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ XMN

خرید XMN

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000850 ฿
XMN
฿ در هر 1
฿

فروش XMN

مانده حساب 0.00000000 XMN
بهترین پیشنهاد 0.00000176 ฿
XMN
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله XMN/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار XMN/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد