ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

XEM/BTC: خرید یا فروش NEM برای Bitcoin

سفارش ها XEM/BTC

خرید XEM
مجموع: 0.0395 BTC
فروش XEM
مجموع: 10642.24856774 XEM
مبلغ XEM
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ XEM

خرید XEM

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00001426 ฿
XEM
฿ در هر 1
฿

فروش XEM

مانده حساب 0.00000000 XEM
بهترین پیشنهاد 0.00001416 ฿
XEM
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله XEM/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار XEM/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد