ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

WCH/BTC: خرید یا فروش Widecash برای Bitcoin

سفارش ها WCH/BTC

خرید WCH
مجموع: 0.002921 BTC
فروش WCH
مجموع: 77758.24175823 WCH
مبلغ WCH
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ WCH

خرید WCH

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000029 ฿
WCH
฿ در هر 1
฿

فروش WCH

مانده حساب 0.00000000 WCH
بهترین پیشنهاد 0.00000012 ฿
WCH
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله WCH/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار WCH/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد