ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

VSL/BTC: خرید یا فروش vSlice برای Bitcoin

سفارش ها VSL/BTC

خرید VSL
مجموع: 0.00005765 BTC
فروش VSL
مجموع: 2.000 VSL
مبلغ VSL
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ VSL

خرید VSL

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00020000 ฿
VSL
฿ در هر 1
฿

فروش VSL

مانده حساب 0.00000000 VSL
بهترین پیشنهاد 0.00000103 ฿
VSL
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله VSL/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار VSL/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد