ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

URALS/BTC: خرید یا فروش UralsCoin برای Bitcoin

سفارش ها URALS/BTC

خرید URALS
مجموع: 0.0767 BTC
فروش URALS
مجموع: 334299.47152847 URALS
مبلغ URALS
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ URALS

خرید URALS

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000038 ฿
URALS
฿ در هر 1
฿

فروش URALS

مانده حساب 0.00000000 URALS
بهترین پیشنهاد 0.00000027 ฿
URALS
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله URALS/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار URALS/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد