ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

UEC/BTC: خرید یا فروش United Emirate Coin برای Bitcoin

سفارش ها UEC/BTC

خرید UEC
مجموع: 0.0501 BTC
فروش UEC
مجموع: 203665.80279496 UEC
مبلغ UEC
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ UEC

خرید UEC

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000100 ฿
UEC
฿ در هر 1
฿

فروش UEC

مانده حساب 0.00000000 UEC
بهترین پیشنهاد 0.00000062 ฿
UEC
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله UEC/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار UEC/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد