ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

THR/USD: خرید یا فروش ThoreCoin برای US dollar

سفارش ها THR/USD

خرید THR
مجموع: 34.64 USD
فروش THR
مجموع: 3.230 THR
مبلغ THR
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ THR

خرید THR

مانده حساب 0.00000000 $
بهترین درخواست 6.0000 $
THR
$ در هر 1
$

فروش THR

مانده حساب 0.00000000 THR
بهترین پیشنهاد 0.5500 $
THR
$ در هر 1
$

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله THR/USD

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار THR/USD

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد