ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

TGN/BTC: خرید یا فروش Temgean برای Bitcoin

سفارش ها TGN/BTC

خرید TGN
مجموع: 0 BTC
فروش TGN
مجموع: 10336946.73545716 TGN
مبلغ TGN
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ TGN

خرید TGN

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000001 ฿
TGN
฿ در هر 1
฿

فروش TGN

مانده حساب 0.00000000 TGN
  
TGN
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله TGN/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار TGN/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد