ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

SHND/JPY: خرید یا فروش StrongHands برای Yen

سفارش ها SHND/JPY

خرید SHND
مجموع: 28.15 JPY
فروش SHND
مجموع: 4287582031.5254745 SHND
مبلغ SHND
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ SHND

خرید SHND

مانده حساب 0.00000000 ¥
بهترین درخواست 0.00002599 ¥
SHND
¥ در هر 1
¥

فروش SHND

مانده حساب 0.00000000 SHND
بهترین پیشنهاد 0.00000002 ¥
SHND
¥ در هر 1
¥

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله SHND/JPY

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار SHND/JPY

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد