ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

SERA/BTC: خرید یا فروش Seraph برای Bitcoin

سفارش ها SERA/BTC

خرید SERA
مجموع: 0.005409 BTC
فروش SERA
مجموع: 233146.32594221 SERA
مبلغ SERA
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ SERA

خرید SERA

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000010 ฿
SERA
฿ در هر 1
฿

فروش SERA

مانده حساب 0.00000000 SERA
بهترین پیشنهاد 0.00000004 ฿
SERA
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله SERA/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار SERA/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد