ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

SCRIV/BTC: خرید یا فروش Scriv برای Bitcoin

سفارش ها SCRIV/BTC

خرید SCRIV
مجموع: 0.004138 BTC
فروش SCRIV
مجموع: 141139.5124875 SCRIV
مبلغ SCRIV
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ SCRIV

خرید SCRIV

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000013 ฿
SCRIV
฿ در هر 1
฿

فروش SCRIV

مانده حساب 0.00000000 SCRIV
بهترین پیشنهاد 0.00000006 ฿
SCRIV
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله SCRIV/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار SCRIV/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد