ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

PROUD/JPY: خرید یا فروش PROUD Money برای Yen

سفارش ها PROUD/JPY

خرید PROUD
مجموع: 54.98 JPY
فروش PROUD
مجموع: 18.00 PROUD
مبلغ PROUD
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ PROUD

خرید PROUD

مانده حساب 0.00000000 ¥
بهترین درخواست 55.0000 ¥
PROUD
¥ در هر 1
¥

فروش PROUD

مانده حساب 0.00000000 PROUD
بهترین پیشنهاد 0.0999 ¥
PROUD
¥ در هر 1
¥

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله PROUD/JPY

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار PROUD/JPY

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد