ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

PRIV/JPY: خرید یا فروش Privcy برای Yen

سفارش ها PRIV/JPY

خرید PRIV
مجموع: 20.06 JPY
فروش PRIV
مجموع: 2.000 PRIV
مبلغ PRIV
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ PRIV

خرید PRIV

مانده حساب 0.00000000 ¥
بهترین درخواست 77.7777 ¥
PRIV
¥ در هر 1
¥

فروش PRIV

مانده حساب 0.00000000 PRIV
بهترین پیشنهاد 0.0070 ¥
PRIV
¥ در هر 1
¥

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله PRIV/JPY

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار PRIV/JPY

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد