ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

PRIV/ETH: خرید یا فروش Privcy برای Ethereum

سفارش ها PRIV/ETH

خرید PRIV
مجموع: 0.0270 ETH
فروش PRIV
مجموع: 1201.01158873 PRIV
مبلغ PRIV
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ PRIV

خرید PRIV

مانده حساب 0.00000000 ETH
بهترین درخواست 0.00010000 ETH
PRIV
ETH در هر 1
ETH

فروش PRIV

مانده حساب 0.00000000 PRIV
بهترین پیشنهاد 0.00006001 ETH
PRIV
ETH در هر 1
ETH

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله PRIV/ETH

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار PRIV/ETH

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد