ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

POSQ/BTC: خرید یا فروش Poseidon Quark برای Bitcoin

سفارش ها POSQ/BTC

خرید POSQ
مجموع: 0.0132 BTC
فروش POSQ
مجموع: 863962.61528473 POSQ
مبلغ POSQ
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ POSQ

خرید POSQ

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000016 ฿
POSQ
฿ در هر 1
฿

فروش POSQ

مانده حساب 0.00000000 POSQ
بهترین پیشنهاد 0.00000010 ฿
POSQ
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله POSQ/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار POSQ/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد