ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

PNX/BTC: خرید یا فروش PhantomX برای Bitcoin

سفارش ها PNX/BTC

خرید PNX
مجموع: 0.0247 BTC
فروش PNX
مجموع: 127784.7230064 PNX
مبلغ PNX
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ PNX

خرید PNX

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000016 ฿
PNX
฿ در هر 1
฿

فروش PNX

مانده حساب 0.00000000 PNX
بهترین پیشنهاد 0.00000014 ฿
PNX
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله PNX/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار PNX/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد