ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

PLURA/BTC: خرید یا فروش PluraCoin برای Bitcoin

سفارش ها PLURA/BTC

خرید PLURA
مجموع: 0.3169 BTC
فروش PLURA
مجموع: 13192031.39760241 PLURA
مبلغ PLURA
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ PLURA

خرید PLURA

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000003 ฿
PLURA
฿ در هر 1
฿

فروش PLURA

مانده حساب 0.00000000 PLURA
بهترین پیشنهاد 0.00000002 ฿
PLURA
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله PLURA/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار PLURA/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد