ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

ONION/RUB: خرید یا فروش DeepOnion برای Ruble

سفارش ها ONION/RUB

خرید ONION
مجموع: 5.300 RUB
فروش ONION
مجموع: 129.00 ONION
مبلغ ONION
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ ONION

خرید ONION

مانده حساب 0.00000000 
بهترین درخواست 25.0000 
ONION
₽ در هر 1

فروش ONION

مانده حساب 0.00000000 ONION
بهترین پیشنهاد 1.0000 
ONION
₽ در هر 1

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله ONION/RUB

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار ONION/RUB

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد