ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

MKT/BTC: خرید یا فروش MarketCash برای Bitcoin

سفارش ها MKT/BTC

خرید MKT
مجموع: 0.0135 BTC
فروش MKT
مجموع: 1605633.4351648 MKT
مبلغ MKT
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ MKT

خرید MKT

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000003 ฿
MKT
฿ در هر 1
฿

فروش MKT

مانده حساب 0.00000000 MKT
بهترین پیشنهاد 0.00000002 ฿
MKT
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله MKT/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار MKT/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد