ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

LUK/BTC: خرید یا فروش LuKa برای Bitcoin

سفارش ها LUK/BTC

خرید LUK
مجموع: 0.0198 BTC
فروش LUK
مجموع: 8637.16108029 LUK
مبلغ LUK
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ LUK

خرید LUK

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00001107 ฿
LUK
฿ در هر 1
฿

فروش LUK

مانده حساب 0.00000000 LUK
بهترین پیشنهاد 0.00001015 ฿
LUK
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله LUK/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار LUK/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد