ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

LTC/BTC: خرید یا فروش Litecoin برای Bitcoin

سفارش ها LTC/BTC

خرید LTC
مجموع: 0.3398 BTC
فروش LTC
مجموع: 93.29 LTC
مبلغ LTC
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ LTC

خرید LTC

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00905608 ฿
LTC
฿ در هر 1
฿

فروش LTC

مانده حساب 0.00000000 LTC
بهترین پیشنهاد 0.00898392 ฿
LTC
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله LTC/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار LTC/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد