ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

LPC/BTC: خرید یا فروش Light Pay Coin برای Bitcoin

سفارش ها LPC/BTC

خرید LPC
مجموع: 0.004718 BTC
فروش LPC
مجموع: 201.70 LPC
مبلغ LPC
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ LPC

خرید LPC

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00012999 ฿
LPC
฿ در هر 1
฿

فروش LPC

مانده حساب 0.00000000 LPC
بهترین پیشنهاد 0.00012500 ฿
LPC
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله LPC/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار LPC/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد