ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

LILI/BTC: خرید یا فروش LILI-Coin برای Bitcoin

سفارش ها LILI/BTC

لطفا توجه داشته باشید که گام قیمت برای جفت ارز انتخاب شده کمتر از 1 satoshi است
خرید LILI
مجموع: 0.0372 BTC
فروش LILI
مجموع: 2126218.68931069 LILI
مبلغ LILI
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ LILI

خرید LILI

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.000000010 ฿
LILI
฿ در هر 1
฿

فروش LILI

مانده حساب 0.00000000 LILI
بهترین پیشنهاد 0.000000008 ฿
LILI
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله LILI/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار LILI/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد