ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

KNT/ETH: خرید یا فروش Knekted برای Ethereum

سفارش ها KNT/ETH

خرید KNT
مجموع: 0.3782 ETH
فروش KNT
مجموع: 3706571 KNT
مبلغ KNT
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ KNT

خرید KNT

مانده حساب 0.00000000 ETH
بهترین درخواست 0.00000350 ETH
KNT
ETH در هر 1
ETH

فروش KNT

مانده حساب 0.00000000 KNT
بهترین پیشنهاد 0.00000277 ETH
KNT
ETH در هر 1
ETH

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله KNT/ETH

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار KNT/ETH

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد