ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

IOP/EUR: خرید یا فروش Internet of People برای Euro

سفارش ها IOP/EUR

خرید IOP
مجموع: 0 EUR
فروش IOP
مجموع: 0 IOP
مبلغ IOP
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ IOP

خرید IOP

مانده حساب 0.00000000 
  
IOP
€ در هر 1

فروش IOP

مانده حساب 0.00000000 IOP
  
IOP
€ در هر 1

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله IOP/EUR

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار IOP/EUR

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد