ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

INN/BTC: خرید یا فروش Innova برای Bitcoin

سفارش ها INN/BTC

خرید INN
مجموع: 0.0174 BTC
فروش INN
مجموع: 502.90 INN
مبلغ INN
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ INN

خرید INN

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00001574 ฿
INN
฿ در هر 1
฿

فروش INN

مانده حساب 0.00000000 INN
بهترین پیشنهاد 0.00000989 ฿
INN
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله INN/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار INN/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد