ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

GNT/BTC: خرید یا فروش Golem برای Bitcoin

سفارش ها GNT/BTC

خرید GNT
مجموع: 0.003992 BTC
فروش GNT
مجموع: 0 GNT
مبلغ GNT
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ GNT

خرید GNT

مانده حساب 0.00000000 ฿
  
GNT
฿ در هر 1
฿

فروش GNT

مانده حساب 0.00000000 GNT
بهترین پیشنهاد 0.00001350 ฿
GNT
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله GNT/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار GNT/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد