ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

GIVE/BTC: خرید یا فروش GIVES برای Bitcoin

سفارش ها GIVE/BTC

خرید GIVE
مجموع: 0.0301 BTC
فروش GIVE
مجموع: 155869.36163835 GIVE
مبلغ GIVE
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ GIVE

خرید GIVE

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000007 ฿
GIVE
฿ در هر 1
฿

فروش GIVE

مانده حساب 0.00000000 GIVE
بهترین پیشنهاد 0.00000006 ฿
GIVE
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله GIVE/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار GIVE/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد