ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

GFC/BTC: خرید یا فروش GlobFone Coin برای Bitcoin

سفارش ها GFC/BTC

خرید GFC
مجموع: 0 BTC
فروش GFC
مجموع: 124353627.65134832 GFC
مبلغ GFC
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ GFC

خرید GFC

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000001 ฿
GFC
฿ در هر 1
฿

فروش GFC

مانده حساب 0.00000000 GFC
  
GFC
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله GFC/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار GFC/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد