ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

GCN/BTC: خرید یا فروش gCn برای Bitcoin

سفارش ها GCN/BTC

لطفا توجه داشته باشید که گام قیمت برای جفت ارز انتخاب شده کمتر از 1 satoshi است
خرید GCN
مجموع: 0.008310 BTC
فروش GCN
مجموع: 46890723.14085913 GCN
مبلغ GCN
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ GCN

خرید GCN

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000000115 ฿
GCN
฿ در هر 1
฿

فروش GCN

مانده حساب 0.00000000 GCN
بهترین پیشنهاد 0.00000000083 ฿
GCN
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله GCN/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار GCN/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد