ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

FXTC/BTC: خرید یا فروش Fixed Trade Coin برای Bitcoin

سفارش ها FXTC/BTC

خرید FXTC
مجموع: 0.1034 BTC
فروش FXTC
مجموع: 3732.9021978 FXTC
مبلغ FXTC
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ FXTC

خرید FXTC

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00002300 ฿
FXTC
฿ در هر 1
฿

فروش FXTC

مانده حساب 0.00000000 FXTC
بهترین پیشنهاد 0.00001532 ฿
FXTC
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله FXTC/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار FXTC/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد