ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

FLASH/CNY: خرید یا فروش Flash برای Yuan

سفارش ها FLASH/CNY

خرید FLASH
مجموع: 1.980 CNY
فروش FLASH
مجموع: 5.000 FLASH
مبلغ FLASH
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ FLASH

خرید FLASH

مانده حساب 0.00000000 
بهترین درخواست 88.0000 
FLASH
¥ در هر 1

فروش FLASH

مانده حساب 0.00000000 FLASH
بهترین پیشنهاد 0.0099 
FLASH
¥ در هر 1

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله FLASH/CNY

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار FLASH/CNY

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد