ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

FIC/BTC: خرید یا فروش FIC برای Bitcoin

سفارش ها FIC/BTC

خرید FIC
مجموع: 0.0257 BTC
فروش FIC
مجموع: 330453.03096903 FIC
مبلغ FIC
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ FIC

خرید FIC

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000019 ฿
FIC
฿ در هر 1
฿

فروش FIC

مانده حساب 0.00000000 FIC
بهترین پیشنهاد 0.00000017 ฿
FIC
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله FIC/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار FIC/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد