ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

EXTN/BTC: خرید یا فروش Extensive Coin برای Bitcoin

سفارش ها EXTN/BTC

خرید EXTN
مجموع: 0.005539 BTC
فروش EXTN
مجموع: 20.20 EXTN
مبلغ EXTN
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ EXTN

خرید EXTN

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00009999 ฿
EXTN
฿ در هر 1
฿

فروش EXTN

مانده حساب 0.00000000 EXTN
بهترین پیشنهاد 0.00005101 ฿
EXTN
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله EXTN/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار EXTN/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد