ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

ETH/BTC: خرید یا فروش Ethereum برای Bitcoin

سفارش ها ETH/BTC

خرید ETH
مجموع: 0.4396 BTC
فروش ETH
مجموع: 13.22 ETH
مبلغ ETH
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ ETH

خرید ETH

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.03344240 ฿
ETH
฿ در هر 1
฿

فروش ETH

مانده حساب 0.00000000 ETH
بهترین پیشنهاد 0.03337098 ฿
ETH
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله ETH/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار ETH/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد