ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

ETC/BTC: خرید یا فروش Ethereum Classic برای Bitcoin

سفارش ها ETC/BTC

خرید ETC
مجموع: 0.0875 BTC
فروش ETC
مجموع: 133.41 ETC
مبلغ ETC
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ ETC

خرید ETC

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00169499 ฿
ETC
฿ در هر 1
฿

فروش ETC

مانده حساب 0.00000000 ETC
بهترین پیشنهاد 0.00169220 ฿
ETC
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله ETC/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار ETC/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد