ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

DTL/BTC: خرید یا فروش Dutolis برای Bitcoin

سفارش ها DTL/BTC

خرید DTL
مجموع: 0.00004141 BTC
فروش DTL
مجموع: 10774448.37542257 DTL
مبلغ DTL
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ DTL

خرید DTL

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000002 ฿
DTL
฿ در هر 1
฿

فروش DTL

مانده حساب 0.00000000 DTL
بهترین پیشنهاد 0.00000001 ฿
DTL
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله DTL/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار DTL/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد