ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

DSC/BTC: خرید یا فروش DataSaverCoin برای Bitcoin

سفارش ها DSC/BTC

خرید DSC
مجموع: 0.0478 BTC
فروش DSC
مجموع: 4989094 DSC
مبلغ DSC
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ DSC

خرید DSC

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000003 ฿
DSC
฿ در هر 1
฿

فروش DSC

مانده حساب 0.00000000 DSC
بهترین پیشنهاد 0.00000002 ฿
DSC
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله DSC/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار DSC/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد