ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

DLX/BTC: خرید یا فروش Diplexcoin برای Bitcoin

سفارش ها DLX/BTC

خرید DLX
مجموع: 0.4152 BTC
فروش DLX
مجموع: 8651.61613062 DLX
مبلغ DLX
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ DLX

خرید DLX

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00007498 ฿
DLX
฿ در هر 1
฿

فروش DLX

مانده حساب 0.00000000 DLX
بهترین پیشنهاد 0.00005003 ฿
DLX
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله DLX/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار DLX/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد