ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

DIVC/BTC: خرید یا فروش DIVISION COIN برای Bitcoin

سفارش ها DIVC/BTC

خرید DIVC
مجموع: 0.0147 BTC
فروش DIVC
مجموع: 54313.40999001 DIVC
مبلغ DIVC
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ DIVC

خرید DIVC

مانده حساب 0.00000000 ฿
بهترین درخواست 0.00000150 ฿
DIVC
฿ در هر 1
฿

فروش DIVC

مانده حساب 0.00000000 DIVC
بهترین پیشنهاد 0.00000046 ฿
DIVC
฿ در هر 1
฿

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله DIVC/BTC

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار DIVC/BTC

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد