ابزار ها

نماد
قیمت
سایز ฿
تغییر دادن
نام

CRUB/ETH: خرید یا فروش CryptoRuble برای Ethereum

سفارش ها CRUB/ETH

خرید CRUB
مجموع: 0.0260 ETH
فروش CRUB
مجموع: 77.00 CRUB
مبلغ CRUB
مجموع
پیشنهاد
درخواست
مجموع
مبلغ CRUB

خرید CRUB

مانده حساب 0.00000000 ETH
بهترین درخواست 0.00008000 ETH
CRUB
ETH در هر 1
ETH

فروش CRUB

مانده حساب 0.00000000 CRUB
بهترین پیشنهاد 0.00002002 ETH
CRUB
ETH در هر 1
ETH

برای استفاده از این ویژگی، وارد شوید یا ثبت نام کنید

ثبت نام کنیدوارد شوید

تاریخ معامله CRUB/ETH

زمان (UTC)
قیمت
مجموع

عمق بازار CRUB/ETH

هیچ اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد